>> D’n Erpse pad

Een cultuurhistorische wandelroute over een oude verbindingsweg.

Startpunt “De Pelgrim”
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent en gemeente Laarbeek.

D’n Erpse pad loopt geheel over de zogenaamde Middenbrabantse Dekzandrug.
Al in de vroege middeleeuwen en vermoedelijk ook al daarvoor, vormde dit pad de verbindingsweg tussen het huidige Son en het huidige Erp.
Een hoge dekzandrug, zoals deze, was ook de enige mogelijkheid om van de ene plek naar de andere te gaan. Daarbuiten was het moerassig en gevaarlijk.

De dekzandrug werd gevormd na de laatste ijstijd (zo’n 10.000 jaar geleden), doordat het opwaaiend zand in de richting zuidwest-noordoost, na ontdooiing van de ijslaag, zich ophoopte.
Het pad liep oorspronkelijk van het huidige Son via de Rijtvenweg bij Breugel en Boerdonk naar het huidige Erp.
Nu wordt deze doorkruist door het militair kamp op de Paalberg in Mariahout en de Zuid-Willemsvaart bij Beek en Donk.

De gratis foldertjes van deze route zijn o.a. af te halen bij “De Pelgrim”.